JEDNOFUNKCYJNE MIERNIKI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Prezentujemy jednofunkcyjne mierniki do pomiarów instalacji elektrycznych, a wśród nich:

  • Mierniki rezystancji izolacji
  • Mierniki do pomiaru pętli zwarcia i linii​

 

Mierniki jednofunkcyjne znajdują szerokie zastosowanie przy:

  • Pomiarach przewodów, instalacji elektrycznych, silników, grzałek itd.
  • Sprawdzaniu możliwości wystąpienia porażenia prądem elektrycznym spowodowanych, np. uszkodzeniem izolacji przewodów
  • Pomiarach bezpieczeństwa instalacji elektrycznych czy pomiarach ochronnych instalacji
  • Pomiarach w energetyce