JEDNOFUNKCYJNE MIERNIK INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Prezentujemy jednofunkcyjne mierniki do pomiarów instalacji elektrycznych, a wśród nich:

  • mierniki rezystancji izolacji, 
  • mierniki do pomiaru pętli zwarcia i linii​.

 

Mierniki jednofunkcyjne znajdują szerokie zastosowanie przy:

  • pomiarach przewodów, instalacji elektrycznych, silników, grzałek itd,
  • sprawdzaniu możliwości wystąpienia porażenia prądem elektrycznym spowodowanych, np. uszkodzeniem izolacji przewodów,
  • pomiarach bezpieczeństwa instalacji elektrycznych czy pomiarach ochronnych instalacji,
  • pomiarach w energetyce.