Rozwiń jedną z sekcji, aby zobaczyć porównanie

FUNKCJE OPCJE MI 3155 EurotestXD NOWOŚĆ MI 3152 EurotestXC MI 3152H  EurotestXC 2,5 kV MI 3102 BT EurotestXE MI 3102H BT EurotestXE 2.5kV MI 3100 SE EurotestEASI MI 3125 BT EurotestCOMBO
IZOLACJA Rezystancja izolacji + + + + + + +
Napięcie testowe (VDC) 50 … 2500 50 … 1000 50 … 2500 50 … 1000 50 … 2500 50 … 1000 50 … 1000
Autotest izolacji L-PE, N-PE, L-N +            
Test diagnostyczny (Obliczanie współczynnika PI, DAR) +   +   +    
CIĄGŁOŚĆ I POMIAR MAŁEJ REZYSTANCJI Test ciągłości przewodów PE z automatyczną polaryzacją, prądem 200 mA + + + + + + +
Pomiar niskiej rezystancji (pomiar ciągły), prądem 7mA + + + + + + +
Impedancja linii z kalkulacją Ipsc + + + + + + +
Impedancja pętli z kalkulacją Ipsc + + + + + + +
Impedancja pętli bez wyzwolenia wyłączników RCD + + + + + + +
Wbudowana tabela charakterystyk bezpieczników do oceny wyniku pomiaru POZYTYWNY / NEGATYWNY + + + + + + +
TESTOWANIE WYŁĄCZNIKÓW RCD Pomiar napięcia dotykowego bez wyzwalania wył. RCD + + + + + + +
Czas wyzwolenia wyłącznika RCD + + + + + + +
Wyzwolenie wył. RCD narastającym prądem pomiarowym + + + + + + +
Automatyczne testowanie wyłączników RCD + + + + + + +
Typ RCD (ogólny i selektywny) AC / A / B / F / B+ AC / A / B / F / B+ AC / A / F AC / A / B / F / B+ AC / A / F AC / A / F AC / A / B / F / B+
MI RCD, EV RCD / PRCD-S, PRCD-K + / + + / + + / + + / +   + / - + / -
NAPIĘCIE, CZĘSTOTLIWOŚĆ Pomiar napięcia AC + + + + + + +
Monitorowanie napięcia online + + + + + + +
Pomiar częstotliwości + + + + + + +
KOLEJNOŚĆ FAZ L1 - L2 - L3 + + + + + + +
POMIARY UZIEMIENIA Rezystancja uziemienia metodą 3-(4-) przewodową + + + + + + +
Rezystancja uziemienia metodą 3-(4-) przewodową z użyciem dodatkowych cęgów prądowych opcja opcja          
Rezystancja uziemienia z użyciem 2 cęgów prądowych opcja opcja opcja opcja opcja    
Rezystywność gruntu opcja opcja opcja        
TESTY AUTOSEQUENCE ® W pełni konfigurowalne przez użytkownika +            
Zaimplementowane fabrycznie - zaawansowane + + +        
ZAIMPLEMENTOWANE FABRYCZNIE - PODSTAWOWE + + + + + +  
POZOSTAŁE POMIARY Prąd upływowy / Obciążenie TRMS opcja opcja opcja opcja opcja    
Pomiar natężenia oświetlenia opcja opcja opcja opcja opcja    
Test warystora + + +        
Lokalizator bezpiecznika / uszkodzenia + + +        
Impedancja pętli wysokiej rozdzielczości (mΩ) opcja opcja opcja        
Adapter EVSE opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja
Testowanie monitora stanu izolacji (IMD) w sieci o układzie IT + +   +      
Prąd upływowy pierwszego uszkodzenia w sieci o układzie IT + +   +      
POZOSTAŁE FUNKCJE Nominalny zakres częstotliwości 14 … 500 Hz 14 … 500 Hz 14 … 500 Hz 45 … 65 Hz 45 … 65 Hz 45 … 65 Hz 45 … 65 Hz
Ocena wyników POZYTYWNY/NEGATYWNY + + + + + + +
Obsługa pomiarów w sieciach w układzie IT + +   +     +
Elektroda dotykowa + + + + + + +
Menu HELP + + + + + + +
KOMUNIKACJA RS232 / USB / Bluetooth + / + / + + / + / + + / + / + + / + / + + / + / + + / + / opcja + / + / +
Menadżer projektów + + +        
Pamięć / karta SD 8 GB 8 GB 8 GB 4 /1800 4 / 1800 4 / 1800 4 / 1700
Kolorowy ekran dotykowy + + +        
PAMIĘĆ OPROGRAMOWANIE MESM / EuroLink PRO  + / -  + / -  + / - + / +  + / +  + / +  + / + 
Profesjonalne oprogramowanie SW + + + + + + +
Zaawansowane oprogramowanie PC SW opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja
DANE OGÓLNE Kategoria bezpieczeństwa CATIII / 600V
CATIV / 300V
CATIII / 600V
CATIV / 300V
CATIII / 600V
CATIV / 300V
CATIII / 600V
CATIV / 300V
CATIII / 600V
CATIV / 300V
CATIII / 600V
CATIV / 300V
CATIII / 600V
CATIV / 300V
Ochrona IP IP 56 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40
Akumulatory 4.4 Ah Li-Ion 6 x AA 6 x AA 6 x AA 6 x AA 6 x AA 6 x AA
Wbudowana ładowarka akumulatorów + + + + + + +
Masa (kg) 1,78 1,37 1,37 1,37 1,31 1,31 1,00
Wymiary (mm) 252x111x165 230x103x115 230x103x115 230x103x115 230x103x115 230x103x115 140x80x230
FUNKCJE OPCJE MI 3108 EurotestPV MI 3109 EurotestPV Lite
BEZPIECZEŃSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Rezystancja izolacji do 1000 V + +
Ciągłość 200 mA + +
Impedancja Linii / Pętli +  
Wyłączniki RCD A, AC, B +  
Rezystancja uziemienia +  
Kolejność faz +  
POMIARY GENERATORA FW Isc, Uoc 1000 V / 15 A 1000 V / 15 A
Automatyczna procedura pomiarowa   +
Krzywa I-V + +
Umpp, Impp, Pmax + +
Obliczanie wartości STC + +*
Rs (obliczanie w programie PC) + +
POMIARY ŚRODOWISKOWE Irradiancja + +*
Temperatura panelu + +*
POMIARY MOCY SYSTEMU FW Pomiary po stronie DC - U, I, P + +
Pomiary po stronie AC (1-fazowej) U, I, P + +
Wydajność energetyczna inwertera i instalacji FW + +
ROZSZERZONY POMIAR MOCY P, Q, S, THDU, PF/cos fi +  
Prąd AC/DC +  
Funkcja oscyloskopu +  
Energia +  
Harmoniczne (do 11-ej) +  
DANE OGÓLNE Rozmiar pamięci Krzywa I-V: ok. 500 pomiarów
Pozostałe: ok. 1800 pomiarów
Zasilanie 6 x AA  
Wbudowana ładowarka + +
Wyświetlacz 128 x 64 BW LCD  
Kategoria przepięciowa CAT II / 1000 V DC
CAT III / 600 V
CAT IV / 300 V
Komunikacja z PC + +
Oprogramowanie PC EuroLink PRO EuroLink PRO
Masa (kg) 1,3 1,3
Wymiary (mm) 230x103x115 230 x 103x115
* Wartości środowiskowe mogą być wprowadzone ręcznie lub zmierzone przez opcjonalne akcesoria.
FUNKCJE OPCJE MI 3121 Izolacja/Ciągłość MI 3121H Izolacja/Ciągłość MI 3122 Z Linii-Pętli / RCD MI 3123 Earth/Clamp MI 3110 EurotestIM MI 3103 GigaOhm MI 2126 Earth 2/3
IZOLACJA Rezystancja izolacji + +       +  
Napięcie testowe (VDC) 50 … 1000 100 … 2500       250 … 1000 V  
Zakres pomiarowy rezystancji izolacji do 30 GΩ do 100 GΩ       +  
CIĄGŁOŚĆ I POMIAR MAŁYCH REZYSTANCJI Ciągłość PE 200 mA z automatyczną zmianą polaryzacji + +     + +  
  Ciągłość PE 7mA (małe rezystancje) + +     +    
IMPEDANCJA LINII / PĘTLI Impedancja linii z obliczeniem Ipsc     +   +    
  Impedancja pętli z obliczeniem Ipsc     +        
  Impedancja pętli z blokadą wyzwolenia RCD     +        
  Wbudowane tabele bezpieczników dla oceny pomiaru     +   +    
TESTOWANIE RCD Napięcie dotykowe bez wyzwalania wyłączników RCD     +        
  Czas zadziałania RCD     +        
  Wyzwolenie wyłączników RCD narastającym prądem pomiarowym +        
  Automatyczne testowanie wyłączników RCD     +        
  Typ RCD (ogólne i selektywne)     AC / A        
NAPIĘCIE, CZĘSTOTLIWOŚĆ Pomiar napięcia AC + +     + +  
  Monitorowanie napięcia online     +   +    
  Pomiar częstotliwości + + +   +    
KOLEJNOŚĆ FAZ L1 - L2 - L3     +   +    
POMIARY UZIEMIEŃ Rezystancja uziemienia metodą 3-(4-)przewodową       +   + +
  Rezystancja uziemienia metodą 3-(4-)przewodową za pomocą dodatkowych 2 cegów prądowych     opcja      
  Pomiar rezystancji uziemienia za pomocą 2 cęgów prądowych     opcja      
  Pomiar rezystywności gruntu       +      
  Prąd TRMS       opcja      
  Upływ prądu TRMS / prąd obciążenia              
POMIARY DEDYKOWANE DLA SIECI W UKŁADZIE IT Kontrola IMD w układach IT         +    
  Pomiar pierwszego prądu uszkodzeniowego(ISFL)
w układach IT
        +    
  Predefiniowane mini AUTO SEQUENCE®         +    
POZOSTAŁE FUNKCJE Zakres nominalnej częstotliwości 15 Hz … 500 Hz 15 Hz … 500 Hz 15 Hz … 500 Hz 40 Hz … 500 Hz 14 Hz … 500 Hz 16 Hz … 500 Hz  
  Ocena wyników POZYTYWNY/NEGATYWNY + + + + +    
  Elektroda dotykowa     +        
  Menu pomocy     + +      
KOMUNIKACJA RS232 + + + + +    
  USB + + + + +    
PAMIĘĆ, OPROGRAMOWANIE Pamięć + + + + +    
  Liczba poziomów / komórek pamięci 2/1500 2/1500 3/1500 3/1500 3/1500    
  Oprogramowanie podstawowe Eurolink PRO opcja opcja opcja opcja      
  Oprogramowanie zaawansowane Eurolink PRO Plus opcja opcja opcja opcja      
DANE OGÓLNE Stopień ochrony CAT III / 600 V CAT IV / 300 V CAT III / 600 V CAT IV / 300 V CAT III / 600 V CAT IV / 300 V CAT IV / 50 V CAT III / 600 V CAT IV / 300 V CAT III / 300 V   
  Baterie 6 x AA 6 x AA 6 x AA 6 x AA 6 x AA 4 x LR 14 4 x LR14
  Wbudowana ładowarka + + + + +    
  Masa 850g 850g 930g 850g 1, 31 490g 410g
  Wymiary (mm) 140x80x230 140x80x230 140x80x230 140x80x230 230x103x115 280x70x80 280x70x80
Masz problem z wyborem? Chętnie pomożemy!