Metrel MI 3155 EurotestXD

 

Najbardziej zaawansowany miernik instalacji elektrycznych

 

Miernik Metrel MI 3155 EurotestXD jest najbardziej zaawansowanym technologicznie przyrządem pomiarowym. Został zaprojektowany z myślą o pomiarach obiektów przemysłowych. Elementami wyróżniającymi MI 3155 są:

 • Ergonomiczny kształt

 • Intuicyjny interfejs użytkownika

 • Rozbudowany organizer pamięci

 • Dowolnie programowalne testy automatyczne AUTOSEQUENCE®

 • Kolorowy, dotykowy ekran pozwalający na szybkie i intuicyjne sterowanie dostępnymi funkcjami

Tester wykonuje pomiary zgodnie z wymaganiami normy IEC/PN-EN 61557 oraz pozwala wykonywać pomiary w oparciu o wymagania norm powiązanych, jak np.: IEC/PN-HD 60364-6 czy IEC/PN-HD 60364-4-41. 

 

Umożliwia:

 • Sprawdzanie wyłączników różnicowoprądowych RCD

 • Pomiary impedancji linii i pętli zwarcia z użyciem 3 lub 4 przewodów pomiarowych

 • Pomiary rezystancji uziemienia

 • Pomiar impedancji uzwojeń transformatora metodą 4-przewodową
 • Wysokoprecyzyjna ocena spodziewanego prądu zwarcia
 • Trójprzewodowy pomiar rezystancji przewodu ochronnego (funkcja RPE) bez potrzeby używania niewygodnych przewodów przedłużających
 • Automatyczny pomiar rezystancji izolacji pomiędzy żyłami L-N, N-PE oraz L-PE (funkcja RIZO - WSZYSTKIE)
 • Czteroprzewodowy pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych
 • Pomiar rezystancji izolacji napięciem DC od 50V do 2500V wraz z kalkulacją współczynników PI oraz DAR
 • Test warystora
 • Ciągłość przewodów ochronnych i wyrównawczych prądem 200mA DC ze zmianą polaryzacji
 • Ciągłość przewodów ochronnych i wyrównawczych prądem 7mA
 • Dwuprzewodowy lub trójprzewodowy pomiar impedancji pętli zwarcia (L-PE) bez wyzwolenia wyłącznika różnicowoprądowego RCD
 • Pomiar napięcia dotykowego przy użyciu zewnętrznej sondy P/S
 • Dwuprzewodowy lub trójprzewodowy pomiar impedancji linii (L-L, L-N)
 • Pomiar napięcia TRMS oraz częstotliwości w instalacjach 1-fazowych oraz 3-fazowych
 • Pomiary impedancji linii/pętli zwarcia oraz wyłączników RCD w zakresie częstotliwości sieciowej z przedziału 16...400Hz
 • Sprawdzenie kolejności następstwa faz
 • Pomiar mocy oraz współczynnika THD (do 12 harmonicznej)
 • Testowanie wyłączników różnicowoprądowych RCD (ogólnego przeznaczenia oraz selektywne, typu AC, A, F, B, B+, MI RCD, EV RCD, PRCD, PRCD-K, PRCD-S)
 • Pomiar rezystancji uziemienia (metody: 3-przewodowa, 2-cęgowa)
 • Pomiar rezystywności gruntu za pomocą adaptera Ro (opcja)
 • Pomiar prądów obciążenia oraz prądów upływu (opcja)
 • Pomiar prądu pierwszego uszkodzenia (ISFL) w układzie IT
 • Testowanie urządzeń monitorujących stan izolacji (IMD) w układzie IT
 • Tryb badania maszyn - wraz z pomiarem czasu rozładowania
 • Pomiar natężenia oświetlenia (opcjonalnie)
 • Pomiar impedancji pętli zwarcia z wysoką rozdzielczością (opcjonalnie)
 • Sprawdzanie bezpieczeństwa stacji ładowania pojazdów elektrycznych (opcjonalnie)
 • Określanie lokalizacji obwodów (opcjonalnie)
 • Obsługa skanerów kodów kreskowych i kodów QR (opcjonalnie)
 • Dowolnie programowalne automatyczne testy AutoSequence®
 • Zaimplementowane gotowe testy AutoSequence® uzależnione od profilu przyrządu
 • Zaimplementowane testy zautomatyzowane dla różnych układów sieci
 • Asystent przeprowadzania inspekcji
 • Asystent przeprowadzania oględzin
 • Scenariusze inspekcji oraz oględzin użytkownika
 • Automatyczne testy dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych (EVSE)
 • Oględziny oraz sprawdzenie funkcjonalne maszyn elektrycznych
 • Wbudowane ekrany pomocy ze schematami pomiarowymi
 • Wbudowane charakterystyki zabezpieczeń nadprądowych
 • Monitorowanie napięć instalacji w czasie rzeczywistym
 • Automatyczna zmiana polaryzacji przy pomiarze ciągłości
 • Zautomatyzowana procedura testowania wyłączników RCD (RCD AUTO)
 • Zautomatyzowana procedura pomiaru impedancji (Z AUTO)
 • Łatwa filtracja przydatnych funkcji za pomocą filtra grup zastosowań
 • Wbudowana ładowarka oraz akumulator w wyposażeniu standardowym
 • Wbudowany moduł Bluetooth® do komunikacji z komputerami PC oraz urządzeniami z systemem Android
 • Oprogramowanie Metrel ES Manager dla komputerów PC pozwalające na szybką obróbkę danych i tworzenie raportów
 • Opcjonalne oprogramowanie aMESM dla urządzeń z systemem Android do szybkiej komunikacji z przyrządem
   
CIĄGŁOŚĆ
FunkcjaZakres pomiarowyRozdzielczośćDokładność
Metoda 2-przewodowa -
pomiar prądem 7 mA
0.00 Ω ... 19.99 Ω
20.0 Ω ... 1999 Ω
0.1 Ω
1 Ω
±(5 % wartości wskazanej + 3 cyfry)
Metoda 2-przewodowa lub
4-przewodowa
- pomiar prądem 200 mA
0.00 Ω ... 19.99 Ω
20.0 Ω ... 199.9 Ω
200.0 Ω ... 1999 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
±(3 % w.w. + 3 cyfry)
±(5 % w.w.)
±(5 % w.w.)

REZYSTANCJA IZOLACJI
FunkcjaZakres pomiarowyRozdzielczośćDokładność
R izolacji, R izolacji - wszystko1
Napięcie pomiarowe
50/100/250 V
0.00 MΩ ... 19.99 MΩ
20.0 MΩ ... 99.9 MΩ
100.0 MΩ ... 199.9 MΩ
0.01 MΩ
0.1 MΩ
0.1 MΩ
±(5 % wartości wskazanej + 3 cyfry)
±(10 % w.w.)
±(20 % w.w.)
R izolacji, R izolacji - wszystko1
Napięcie pomiarowe
500/1000 V
0.00 MΩ ... 19.99 MΩ
20.0 MΩ ... 199.9 MΩ
200 MΩ ... 999 MΩ
0.01 MΩ
0.1 MΩ
1 MΩ
±(5 % w.w. + 3 cyfry)
±(5 % w.w.)
±(10 % w.w.)
R izolacji, R izolacji - wszystko1
Napięcie pomiarowe
2500 V
0.00 MΩ ... 19.99 MΩ
20.0 MΩ ... 199.9 MΩ
200 MΩ ... 999 MΩ
1.00 GΩ ... 19.99 GΩ
0.01 MΩ
0.1 MΩ
1 MΩ
0.01 GΩ
±(5 % w.w. + 3 cyfry)
±(5 % w.w.)
±(10 % w.w.)
±(10 % w.w.)
DAR, PI0.01 ... 9.99
10.0 ... 100.0
0.01
0.1
±(5 % w.w. + 2 cyfry)
±(5 % w.w.)
Test warystora AC, DC20 V … 1000 V (DC)
0 V … 625 V (AC)
1 V
1 V
±(3 % w.w. + 3 cyfry)
±(3 % w.w. + 3 cyfry)

RCD
FunkcjaZakres pomiarowyRozdzielczośćDokładność
RCD Uc0.00 V ... 19.99 V
20.0 V ... 99.9 V
0.1 V(-0 %/+15 %) w.w. ± 10 cyfr
(-0 %/+15 %) w.w.
RCD (t)0.00 ms ... 40.0 ms
0.0 ms ... maks. czas
0.1 ms±1 ms
±3 ms
RCD I Narastający0.2xIΔN ... 1.1xIΔN (AC, MI, EV a.c.)
0.2xIΔN ... 1.5xIΔN (A, IΔN ≥30 mA)
0.2xIΔN ... 2.2xIvN (A, IΔN 0.2xIΔN ... 2.2xIΔN (B, MI, EV d.c.)
0.05xIΔN±0.1xIΔN

IMPEDANCJA
FunkcjaZakres pomiarowyRozdzielczośćDokładność
Zlinii (L-L, L-N), Ipsc,
Zlinii 4-przewodowo3
0.00 Ω ... 9.99 Ω
10.0 Ω ... 99.9 Ω
100 Ω ... 999 Ω
1.00 kΩ ... 9.99 kΩ
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
10 Ω
±(5 % wartości wskazanej + 5 cyfr)
±(5 % w.w. + 5 cyfr)
±(10 % w.w.)
±(10 % w.w.)
Zpętli (L-PE), Ipfc,
Zpętli 4-przewodowo3
0.00 Ω ... 9.99 Ω
10.0 Ω ... 99.9 Ω
100 Ω ... 999 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
±(5 % w.w. + 5 cyfr)
±(5 % w.w. + 5 cyfr)
±(10 % w.w.)
Zs RCD41.00 kΩ ... 9.99 kΩ10 Ω±(10 % w.w.)

NAPIĘCIE
FunkcjaZakres pomiarowyRozdzielczośćDokładność
TRMS (0, 14 ... 500 Hz)0 … 550 V1 V±(2 % w.w. + 2 cyfry)
Częstotliwość0.00 Hz .. 9.99 Hz
10.0 Hz ... 499.9 Hz
0.01 Hz
0.1 Hz
±(0.2 % w.w. + 1 cyfra)
±(0.2 % w.w. + 1 cyfra)

PRĄD
FunkcjaZakres pomiarowyRozdzielczośćDokładność
TRMS,
AC cęgami A 1018,
zakres=20 A
0.0 mA ... 99.9 mA
100 mA ... 999 mA
1.00 A ... 19.99 A
0.1 mA
1 mA
0.01 A
±(5 % wartości wskazanej + 5 cyfr)
±(3 % w.w. + 3 cyfry)
±(3 % w.w.)
TRMS,
AC cęgami A 1019,
zakres=20 A
0.0 mA ... 99.9 mA
100 mA ... 999 mA
1.00 A ... 19.99 A
0.1 mA
1 mA
0.01 A
Wartość orientacyjna
±(5 % w.w.)
±(3 % w.w.)
TRMS,
AC/DC cęgami A 1391,
zakres=40 A
0.00 A ... 1.99 A
2.00 A ... 19.99 A
20.0 A ... 39.9 A
0.01 A
0.01 A
0.1 A
±(3 % w.w. + 3 cyfry)
±(3 % w.w.)
±(3 % w.w.)
TRMS,
AC/DC cęgami A 1391,
zakres = 300 A
0.00 A ... 19.99 A
20.0 A ... 39.9 A
40.0 A ... 299.9 A
0.01 A
0.1 A
0.1 A
Wartość orientacyjna
Wartość orientacyjna
±(3 % w.w. + 5 cyfr)

REZYSTANCJA UZIEMIENIA
FunkcjaZakres pomiarowyRozdzielczośćDokładność
Metodą 3-przewodową50.00 Ω ... 19.99 Ω
20.0 Ω ... 199.9 Ω
200.0 Ω ... 9999 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
±(5 % wartości wskazanej + 5 cyfr)
Metodą 2-cęgową0.00 Ω ... 19.99 Ω
20.0 Ω ... 30.0 Ω
30.1 Ω ... 39.9 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
0.1 Ω
±(10 % w.w. + 10 cyfr)
±(20 % w.w.)
±(30 % w.w.)
Rezystywność gruntu0.0 Ωm … 99.9 Ωm
100 Ωm ... 999 Ωm
1.00 kΩm ... 9.99 kΩm
10.0 kΩm ... 99.9 kΩm
100 kΩm ... 9999 kΩm
0.1 Ωm
1 Ωm
0.01 kΩm
0.1 kΩm
1 kΩm
±(5 % w.w.) dla Re 1 Ω … 1999kΩ
±(10 % w.w.) dla Re 2 kΩ … 19.99kΩ
±(20 % w.w.) dla Re > 20 kΩ

MOC
FunkcjaZakres pomiarowy
Moc (P, S, Q)0.00 W (VA, Var) ... 99.9 kW (kVA, kVar)
Współczynnik mocy-1.00 ... 1.00
Współczynnik THD napięcia0.1 % ... 99.9 %

HARMONICZNE
FunkcjaZakres pomiarowy
Harmoniczne napięcia0.1 V ... 500 V
Współczynnik THD napięcia0.1 % ... 99.9 %
Harmoniczne oraz współczynnik
THD prądu
0.00 A ... 199.9 A

PRĄD PIERWSZEGO USZKODZENIA (ISFL)
FunkcjaZakres pomiarowyRozdzielczośćDokładność
ISC 1, ISC 20.0 mA ... 19.9 mA0.1 mA±(5 % wartości wskazanej + 3 cyfry)

TEST IMD
FunkcjaZakres pomiarowyRozdzielczośćDokładność
Próg zadziałania alarmu
monitora rezystancji izolacji
5 … 640 kΩ5 kΩWartości orientacyjne, do 128 kroków

NATĘŻENIE OŚWIETLENIA
FunkcjaZakres pomiarowyRozdzielczośćDokładność
Typ B0.01 lux ... 19.99 lux
20.0 lux ... 199.9 lux
200 lux ... 1999 lux
2.00 klux ... 19.99 klux
0.01 lux
0.1 lux
1 lux
10 lux
±(5 % wartości wskazanej + 2 cyfry)
±(5 % w.w. + 2 cyfry)
±(5 % w.w.)
±(5 % w.w.)
Typ C0.01 lux ... 19.99 lux
20.0 lux ... 199.9 lux
200 lux ... 1999 lux
2.00 klux ... 19.99 klux
0.01 lux
0.1 lux
1 lux
10 lux
±(10 % w.w. + 3 cyfry)
±(10 % w.w. + 3 cyfry)
±(10 % w.w.)
±(10 % w.w.)

CZAS ROZŁADOWANIA
FunkcjaZakres pomiarowyRozdzielczośćDokładność
Czas rozładowania0.0 s … 10.0 s0.1 s±(5 % wartości wskazanej + 2 cyfry)
Napięcie szczytowe0 V … 550 V1 V±(5 % w.w. + 3 cyfry)

DANE OGÓLNE
Zasilanie7.2 V (akumulator Li-Ion 4400 mAh)
Kategoria przepięciowa600 V CAT III; 300 V CAT IV
Klasa ochronyPodwójna izolacja
Porty komunikacyjneBluetooth, USB, RS232
Masa1.78 kg
Wymiary (dł. x wys. x szer.)252 x 111 x 165 mm

ZESTAW STANDARDOWY MI 3155 ST+

 • Miernik MI 3155 EurotestXD
 • Pakiet akumulatorów 8800 mAh
 • Zasilacz 12V/3A • Wtyczka commander, 1.5 m
 • Przewód pomiarowy, 4-żyłowy, 1.5 m
 • Przewód pomiarowy, 3-żyłowy, 1.5 m
 • Przewód pomiarowy, 2-żyłowy, 2,5 kV, 1.5 m • Sondy ostrzowe - 4 szt. (czarna, niebieska, zielona, czerwona)
 • Sondy krokodylkowe - 6 szt. (czarne - 2 szt. niebieska - 1 szt., zielona - 1 szt., czerwone - 2 szt.)
 • Zestaw do pomiaru rezystancji uziemienia - 20 m
 • Przewód USB
 • Bezpieczny futerał na przyrząd i akcesoria
 • Pasek transportowy
 • Licencja oprogramowania Metrel Electrical Safety Manager w wersji ADVANCED
 • Oprogramowanie Metrel Metrel Electrical Safety Manager na płycie CD
 • Aplikacja Metrel aMESM Android
 • Skrócona instrukcja obsługi w formie drukowanej
 • Pełna instrukcja obsługi w formie elektronicznej na płycie CD
 • Świadectwo wzorcowania 

ZESTAW MI 3155 EU zawiera:

 • Miernik MI 3155 EurotestXD w zestawie ST+
 • Cęgi prądowe A 1019
 • Cęgi prądowe A 1018 (prąd pobierany/prąd upływowy)
ZESTAW STANDARDOWY MI 3155 ST+

Funkcjonalność: 

 • EN 61557
 • DIN 5032

Inne normy odniesienia: 

 • IEC/EN/HD 60364-4-41
 • IEC/EN 61008
 • IEC/EN 61009
 • BS 7671
 • AS/NZ 3017

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC):

 • IEC/EN 61326-1

Bezpieczeństwo:

 • IEC/EN 61010-1
 • IEC/EN 61010-031
 • IEC/EN 61010-2-030
 • IEC/EN 61010-2-032
 • Odbiorcze oraz okresowe badania bezpieczeństwa instalacji elektrycznych niskiego napięcia w układach sieci TT, TN oraz IT
 • Badanie bezpieczeństwa instalacji jednofazowych oraz trójfazowych
 • Czynności konserwacyjne maszyn lub instalacji elektrycznych
 • Badanie bezpieczeństwa instalacji niskiego napięcia
 • Czynności konserwacyjne i badanie instalacji odgromowych
 • Badanie instalacji o różnych częstotliwościach znamionowych (14500Hz)
 • Wykonywanie pomiarów na placach budowy
 • Testowanie bezpieczeństwa maszyn i rozdzielnic elektrycznych
 • Wykonywanie pomiarów instalacji medycznych pracujących w układzie IT
 • Testowanie bezpieczeństwa instalacji zasilanych z agregatów stacjonarnych lub mobilnych (w tym np. instalacje wozów pożarniczych czy wozów wojskowych)
 • Testowanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych (EVSE)
 • Zaawansowana diagnostyka izolacji
 • Wzorcowanie Miernika
  Miernik standardowo posiada Świadectwo Wzorcowania na wyposażeniu. Producent zaleca aby miernik wzorcować co 12 miesięcy. Termin może zostać ustalony indywidualnie uwzględniając zalecenia ILAC G24:2007 Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych.Będąc oficjalnym, autoryzowanym dystrybutorem aparatury Metrel w Polsce informujemy, że jeżeli podczas badania przyrządu zostaną wykryte usterki to nie naliczamy żadnych opłat za sprawdzenie.
 • Prezentacja
  Przeprowadzamy w naszej siedzibie przy ul. Gen. Wł. Andersa 10 w Warszawie prezentacje z oferowanej aparatury Metrel. Chcąc poznać przyrząd przed zakupem, prosimy o kontakt w celu ustalenia dogodnego terminu i dostępności urządzenia.
 • Szkolenia
  Szkolenia odbywają się w siedzibie firmy Merserwis w Warszawie przy ulicy Gen. Wł. Andersa 10, w sali konferencyjnej pozwalającej na komfortowe przeprowadzenie szkoleń 3-4 osobowych grup. Po wcześniejszym ustaleniu istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia u klienta.Zyskaj 50% rabatu na jednorazowe szkolenie z obsługi dla grupy maks. 3 osób, realizowane w siedzibie firmy Merserwis w ciągu roku od zakupu miernika. W celu poznania szczegółów prosimy o kontakt.

Metrel MI 3155 ST+ EurotestXD 2,5KV IT + Program PC/Android

10 999 PLN +VAT

Metrel MI 3155 EU EurotestXD 2,5kV IT + Program PC/Android + Cęgi

12 299 PLN +VAT

Metrel MI 3155 EU3 EurotestXD 2,5kV IT + Program PC/Android + Cęgi + A 1507 Automatyczny adapter 3-fazowy

15 399 PLN +VAT