Metrel MI 3155 EurotestXD

 

Najbardziej zaawansowany miernik instalacji elektrycznych

 

Miernik Metrel MI 3155 EurotestXD jest najbardziej zaawansowanym technologicznie przyrządem pomiarowym. Został zaprojektowany z myślą o pomiarach obiektów przemysłowych. Elementami wyróżniającymi MI 3155 są:

 • Ergonomiczny kształt

 • Intuicyjny interfejs użytkownika

 • Rozbudowany organizer pamięci

 • Dowolnie programowalne testy automatyczne AUTOSEQUENCE®

 • Kolorowy, dotykowy ekran pozwalający na szybkie i intuicyjne sterowanie dostępnymi funkcjami

Tester wykonuje pomiary zgodnie z wymaganiami normy IEC/PN-EN 61557 oraz pozwala wykonywać pomiary w oparciu o wymagania norm powiązanych, jak np.: IEC/PN-HD 60364-6 czy IEC/PN-HD 60364-4-41. 

 

Umożliwia:

 • Sprawdzanie wyłączników różnicowoprądowych RCD

 • Pomiary impedancji linii i pętli zwarcia z użyciem 3 lub 4 przewodów pomiarowych

 • Pomiary rezystancji uziemienia

 • Pomiar impedancji uzwojeń transformatora metodą 4-przewodową
 • Wysokoprecyzyjna ocena spodziewanego prądu zwarcia
 • Trójprzewodowy pomiar rezystancji przewodu ochronnego (funkcja RPE) bez potrzeby używania niewygodnych przewodów przedłużających
 • Automatyczny pomiar rezystancji izolacji pomiędzy żyłami L-N, N-PE oraz L-PE (funkcja RIZO - WSZYSTKIE)
 • Czteroprzewodowy pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych
 • Pomiar rezystancji izolacji napięciem DC od 50V do 2500V wraz z kalkulacją współczynników PI oraz DAR
 • Test warystora
 • Ciągłość przewodów ochronnych i wyrównawczych prądem 200mA DC ze zmianą polaryzacji
 • Ciągłość przewodów ochronnych i wyrównawczych prądem 7mA
 • Dwuprzewodowy lub trójprzewodowy pomiar impedancji pętli zwarcia (L-PE) bez wyzwolenia wyłącznika różnicowoprądowego RCD
 • Pomiar napięcia dotykowego przy użyciu zewnętrznej sondy P/S
 • Dwuprzewodowy lub trójprzewodowy pomiar impedancji linii (L-L, L-N)
 • Pomiar napięcia TRMS oraz częstotliwości w instalacjach 1-fazowych oraz 3-fazowych
 • Pomiary impedancji linii/pętli zwarcia oraz wyłączników RCD w zakresie częstotliwości sieciowej z przedziału 16...400Hz
 • Sprawdzenie kolejności następstwa faz
 • Pomiar mocy oraz współczynnika THD (do 12 harmonicznej)
 • Testowanie wyłączników różnicowoprądowych RCD (ogólnego przeznaczenia oraz selektywne, typu AC, A, F, B, B+, MI RCD, EV RCD, PRCD, PRCD-K, PRCD-S)
 • Pomiar rezystancji uziemienia (metody: 3-przewodowa, 2-cęgowa)
 • Pomiar rezystywności gruntu za pomocą adaptera Ro (opcja)
 • Pomiar prądów obciążenia oraz prądów upływu (opcja)
 • Pomiar prądu pierwszego uszkodzenia (ISFL) w układzie IT
 • Testowanie urządzeń monitorujących stan izolacji (IMD) w układzie IT
 • Tryb badania maszyn - wraz z pomiarem czasu rozładowania
 • Pomiar natężenia oświetlenia (opcjonalnie)
 • Pomiar impedancji pętli zwarcia z wysoką rozdzielczością (opcjonalnie)
 • Sprawdzanie bezpieczeństwa stacji ładowania pojazdów elektrycznych (opcjonalnie)
 • Określanie lokalizacji obwodów (opcjonalnie)
 • Obsługa skanerów kodów kreskowych i kodów QR (opcjonalnie)
 • Dowolnie programowalne automatyczne testy AutoSequence®
 • Zaimplementowane gotowe testy AutoSequence® uzależnione od profilu przyrządu
 • Zaimplementowane testy zautomatyzowane dla różnych układów sieci
 • Asystent przeprowadzania inspekcji
 • Asystent przeprowadzania oględzin
 • Scenariusze inspekcji oraz oględzin użytkownika
 • Automatyczne testy dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych (EVSE)
 • Oględziny oraz sprawdzenie funkcjonalne maszyn elektrycznych
 • Wbudowane ekrany pomocy ze schematami pomiarowymi
 • Wbudowane charakterystyki zabezpieczeń nadprądowych
 • Monitorowanie napięć instalacji w czasie rzeczywistym
 • Automatyczna zmiana polaryzacji przy pomiarze ciągłości
 • Zautomatyzowana procedura testowania wyłączników RCD (RCD AUTO)
 • Zautomatyzowana procedura pomiaru impedancji (Z AUTO)
 • Łatwa filtracja przydatnych funkcji za pomocą filtra grup zastosowań
 • Wbudowana ładowarka oraz akumulator w wyposażeniu standardowym
 • Wbudowany moduł Bluetooth® do komunikacji z komputerami PC oraz urządzeniami z systemem Android
 • Oprogramowanie Metrel ES Manager dla komputerów PC pozwalające na szybką obróbkę danych i tworzenie raportów
 • Opcjonalne oprogramowanie aMESM dla urządzeń z systemem Android do szybkiej komunikacji z przyrządem
   
CIĄGŁOŚĆ
Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność
Metoda 2-przewodowa -
pomiar prądem 7 mA
0.00 Ω ... 19.99 Ω
20.0 Ω ... 1999 Ω
0.1 Ω
1 Ω
±(5 % wartości wskazanej + 3 cyfry)
Metoda 2-przewodowa lub
4-przewodowa
- pomiar prądem 200 mA
0.00 Ω ... 19.99 Ω
20.0 Ω ... 199.9 Ω
200.0 Ω ... 1999 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
±(3 % w.w. + 3 cyfry)
±(5 % w.w.)
±(5 % w.w.)

REZYSTANCJA IZOLACJI
Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność
R izolacji, R izolacji - wszystko1
Napięcie pomiarowe
50/100/250 V
0.00 MΩ ... 19.99 MΩ
20.0 MΩ ... 99.9 MΩ
100.0 MΩ ... 199.9 MΩ
0.01 MΩ
0.1 MΩ
0.1 MΩ
±(5 % wartości wskazanej + 3 cyfry)
±(10 % w.w.)
±(20 % w.w.)
R izolacji, R izolacji - wszystko1
Napięcie pomiarowe
500/1000 V
0.00 MΩ ... 19.99 MΩ
20.0 MΩ ... 199.9 MΩ
200 MΩ ... 999 MΩ
0.01 MΩ
0.1 MΩ
1 MΩ
±(5 % w.w. + 3 cyfry)
±(5 % w.w.)
±(10 % w.w.)
R izolacji, R izolacji - wszystko1
Napięcie pomiarowe
2500 V
0.00 MΩ ... 19.99 MΩ
20.0 MΩ ... 199.9 MΩ
200 MΩ ... 999 MΩ
1.00 GΩ ... 19.99 GΩ
0.01 MΩ
0.1 MΩ
1 MΩ
0.01 GΩ
±(5 % w.w. + 3 cyfry)
±(5 % w.w.)
±(10 % w.w.)
±(10 % w.w.)
DAR, PI 0.01 ... 9.99
10.0 ... 100.0
0.01
0.1
±(5 % w.w. + 2 cyfry)
±(5 % w.w.)
Test warystora AC, DC2 0 V … 1000 V (DC)
0 V … 625 V (AC)
1 V
1 V
±(3 % w.w. + 3 cyfry)
±(3 % w.w. + 3 cyfry)

RCD
Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność
RCD Uc 0.00 V ... 19.99 V
20.0 V ... 99.9 V
0.1 V (-0 %/+15 %) w.w. ± 10 cyfr
(-0 %/+15 %) w.w.
RCD (t) 0.00 ms ... 40.0 ms
0.0 ms ... maks. czas
0.1 ms ±1 ms
±3 ms
RCD I Narastający 0.2xIΔN ... 1.1xIΔN (AC, MI, EV a.c.)
0.2xIΔN ... 1.5xIΔN (A, IΔN ≥30 mA)
0.2xIΔN ... 2.2xIvN (A, IΔN 0.2xIΔN ... 2.2xIΔN (B, MI, EV d.c.)
0.05xIΔN ±0.1xIΔN

IMPEDANCJA
Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność
Zlinii (L-L, L-N), Ipsc,
Zlinii 4-przewodowo3
0.00 Ω ... 9.99 Ω
10.0 Ω ... 99.9 Ω
100 Ω ... 999 Ω
1.00 kΩ ... 9.99 kΩ
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
10 Ω
±(5 % wartości wskazanej + 5 cyfr)
±(5 % w.w. + 5 cyfr)
±(10 % w.w.)
±(10 % w.w.)
Zpętli (L-PE), Ipfc,
Zpętli 4-przewodowo3
0.00 Ω ... 9.99 Ω
10.0 Ω ... 99.9 Ω
100 Ω ... 999 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
±(5 % w.w. + 5 cyfr)
±(5 % w.w. + 5 cyfr)
±(10 % w.w.)
Zs RCD4 1.00 kΩ ... 9.99 kΩ 10 Ω ±(10 % w.w.)

NAPIĘCIE
Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność
TRMS (0, 14 ... 500 Hz) 0 … 550 V 1 V ±(2 % w.w. + 2 cyfry)
Częstotliwość 0.00 Hz .. 9.99 Hz
10.0 Hz ... 499.9 Hz
0.01 Hz
0.1 Hz
±(0.2 % w.w. + 1 cyfra)
±(0.2 % w.w. + 1 cyfra)

PRĄD
Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność
TRMS,
AC cęgami A 1018,
zakres=20 A
0.0 mA ... 99.9 mA
100 mA ... 999 mA
1.00 A ... 19.99 A
0.1 mA
1 mA
0.01 A
±(5 % wartości wskazanej + 5 cyfr)
±(3 % w.w. + 3 cyfry)
±(3 % w.w.)
TRMS,
AC cęgami A 1019,
zakres=20 A
0.0 mA ... 99.9 mA
100 mA ... 999 mA
1.00 A ... 19.99 A
0.1 mA
1 mA
0.01 A
Wartość orientacyjna
±(5 % w.w.)
±(3 % w.w.)
TRMS,
AC/DC cęgami A 1391,
zakres=40 A
0.00 A ... 1.99 A
2.00 A ... 19.99 A
20.0 A ... 39.9 A
0.01 A
0.01 A
0.1 A
±(3 % w.w. + 3 cyfry)
±(3 % w.w.)
±(3 % w.w.)
TRMS,
AC/DC cęgami A 1391,
zakres = 300 A
0.00 A ... 19.99 A
20.0 A ... 39.9 A
40.0 A ... 299.9 A
0.01 A
0.1 A
0.1 A
Wartość orientacyjna
Wartość orientacyjna
±(3 % w.w. + 5 cyfr)

REZYSTANCJA UZIEMIENIA
Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność
Metodą 3-przewodową5 0.00 Ω ... 19.99 Ω
20.0 Ω ... 199.9 Ω
200.0 Ω ... 9999 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
±(5 % wartości wskazanej + 5 cyfr)
Metodą 2-cęgową 0.00 Ω ... 19.99 Ω
20.0 Ω ... 30.0 Ω
30.1 Ω ... 39.9 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
0.1 Ω
±(10 % w.w. + 10 cyfr)
±(20 % w.w.)
±(30 % w.w.)
Rezystywność gruntu 0.0 Ωm … 99.9 Ωm
100 Ωm ... 999 Ωm
1.00 kΩm ... 9.99 kΩm
10.0 kΩm ... 99.9 kΩm
100 kΩm ... 9999 kΩm
0.1 Ωm
1 Ωm
0.01 kΩm
0.1 kΩm
1 kΩm
±(5 % w.w.) dla Re 1 Ω … 1999kΩ
±(10 % w.w.) dla Re 2 kΩ … 19.99kΩ
±(20 % w.w.) dla Re > 20 kΩ

MOC
Funkcja Zakres pomiarowy
Moc (P, S, Q) 0.00 W (VA, Var) ... 99.9 kW (kVA, kVar)
Współczynnik mocy -1.00 ... 1.00
Współczynnik THD napięcia 0.1 % ... 99.9 %

HARMONICZNE
Funkcja Zakres pomiarowy
Harmoniczne napięcia 0.1 V ... 500 V
Współczynnik THD napięcia 0.1 % ... 99.9 %
Harmoniczne oraz współczynnik
THD prądu
0.00 A ... 199.9 A

PRĄD PIERWSZEGO USZKODZENIA (ISFL)
Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność
ISC 1, ISC 2 0.0 mA ... 19.9 mA 0.1 mA ±(5 % wartości wskazanej + 3 cyfry)

TEST IMD
Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność
Próg zadziałania alarmu
monitora rezystancji izolacji
5 … 640 kΩ 5 kΩ Wartości orientacyjne, do 128 kroków

NATĘŻENIE OŚWIETLENIA
Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność
Typ B 0.01 lux ... 19.99 lux
20.0 lux ... 199.9 lux
200 lux ... 1999 lux
2.00 klux ... 19.99 klux
0.01 lux
0.1 lux
1 lux
10 lux
±(5 % wartości wskazanej + 2 cyfry)
±(5 % w.w. + 2 cyfry)
±(5 % w.w.)
±(5 % w.w.)
Typ C 0.01 lux ... 19.99 lux
20.0 lux ... 199.9 lux
200 lux ... 1999 lux
2.00 klux ... 19.99 klux
0.01 lux
0.1 lux
1 lux
10 lux
±(10 % w.w. + 3 cyfry)
±(10 % w.w. + 3 cyfry)
±(10 % w.w.)
±(10 % w.w.)

CZAS ROZŁADOWANIA
Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność
Czas rozładowania 0.0 s … 10.0 s 0.1 s ±(5 % wartości wskazanej + 2 cyfry)
Napięcie szczytowe 0 V … 550 V 1 V ±(5 % w.w. + 3 cyfry)

DANE OGÓLNE
Zasilanie 7.2 V (akumulator Li-Ion 4400 mAh)
Kategoria przepięciowa 600 V CAT III; 300 V CAT IV
Klasa ochrony Podwójna izolacja
Porty komunikacyjne Bluetooth, USB, RS232
Masa 1.78 kg
Wymiary (dł. x wys. x szer.) 252 x 111 x 165 mm

ZESTAW STANDARDOWY MI 3155 ST+

 • Miernik MI 3155 EurotestXD
 • Pakiet akumulatorów 8800 mAh
 • Zasilacz 12V/3A • Wtyczka commander, 1.5 m
 • Przewód pomiarowy, 4-żyłowy, 1.5 m
 • Przewód pomiarowy, 3-żyłowy, 1.5 m
 • Przewód pomiarowy, 2-żyłowy, 2,5 kV, 1.5 m • Sondy ostrzowe - 4 szt. (czarna, niebieska, zielona, czerwona)
 • Sondy krokodylkowe - 6 szt. (czarne - 2 szt. niebieska - 1 szt., zielona - 1 szt., czerwone - 2 szt.)
 • Zestaw do pomiaru rezystancji uziemienia - 20 m
 • Przewód USB
 • Bezpieczny futerał na przyrząd i akcesoria
 • Pasek transportowy
 • Licencja oprogramowania Metrel Electrical Safety Manager w wersji ADVANCED
 • Oprogramowanie Metrel Metrel Electrical Safety Manager na płycie CD
 • Aplikacja Metrel aMESM Android
 • Skrócona instrukcja obsługi w formie drukowanej
 • Pełna instrukcja obsługi w formie elektronicznej na płycie CD
 • Świadectwo wzorcowania 

ZESTAW MI 3155 EU zawiera:

 • Miernik MI 3155 EurotestXD w zestawie ST+
 • Cęgi prądowe A 1019
 • Cęgi prądowe A 1018 (prąd pobierany/prąd upływowy)
ZESTAW STANDARDOWY MI 3155 ST+

Funkcjonalność: 

 • EN 61557
 • DIN 5032

Inne normy odniesienia: 

 • IEC/EN/HD 60364-4-41
 • IEC/EN 61008
 • IEC/EN 61009
 • BS 7671
 • AS/NZ 3017

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC):

 • IEC/EN 61326-1

Bezpieczeństwo:

 • IEC/EN 61010-1
 • IEC/EN 61010-031
 • IEC/EN 61010-2-030
 • IEC/EN 61010-2-032
 • Odbiorcze oraz okresowe badania bezpieczeństwa instalacji elektrycznych niskiego napięcia w układach sieci TT, TN oraz IT
 • Badanie bezpieczeństwa instalacji jednofazowych oraz trójfazowych
 • Czynności konserwacyjne maszyn lub instalacji elektrycznych
 • Badanie bezpieczeństwa instalacji niskiego napięcia
 • Czynności konserwacyjne i badanie instalacji odgromowych
 • Badanie instalacji o różnych częstotliwościach znamionowych (14500Hz)
 • Wykonywanie pomiarów na placach budowy
 • Testowanie bezpieczeństwa maszyn i rozdzielnic elektrycznych
 • Wykonywanie pomiarów instalacji medycznych pracujących w układzie IT
 • Testowanie bezpieczeństwa instalacji zasilanych z agregatów stacjonarnych lub mobilnych (w tym np. instalacje wozów pożarniczych czy wozów wojskowych)
 • Testowanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych (EVSE)
 • Zaawansowana diagnostyka izolacji
 • Wzorcowanie Miernika
  Miernik standardowo posiada Świadectwo Wzorcowania na wyposażeniu. Producent zaleca aby miernik wzorcować co 12 miesięcy. Termin może zostać ustalony indywidualnie uwzględniając zalecenia ILAC G24:2007 Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych. Będąc oficjalnym, autoryzowanym dystrybutorem aparatury Metrel w Polsce informujemy, że jeżeli podczas badania przyrządu zostaną wykryte usterki to nie naliczamy żadnych opłat za sprawdzenie.
 • Prezentacja
  Przeprowadzamy w naszej siedzibie przy ul. Gen. Wł. Andersa 10 w Warszawie prezentacje z oferowanej aparatury Metrel. Chcąc poznać przyrząd przed zakupem, prosimy o kontakt w celu ustalenia dogodnego terminu i dostępności urządzenia.
 • Szkolenia
  Szkolenia odbywają się w siedzibie firmy Merserwis w Warszawie przy ulicy Gen. Wł. Andersa 10, w sali konferencyjnej pozwalającej na komfortowe przeprowadzenie szkoleń 3-4 osobowych grup. Po wcześniejszym ustaleniu istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia u klienta. Zyskaj 50% rabatu na jednorazowe szkolenie z obsługi dla grupy maks. 3 osób, realizowane w siedzibie firmy Merserwis w ciągu roku od zakupu miernika. W celu poznania szczegółów prosimy o kontakt.

Metrel MI 3155 ST+ EurotestXD 2,5KV IT + Program PC/Android

8 099 PLN +VAT

Metrel MI 3155 EU EurotestXD 2,5kV IT + Program PC/Android + Cęgi

9 339 PLN +VAT

Metrel MI 3155 EU3 EurotestXD 2,5kV IT + Program PC/Android + Cęgi + A 1507 Automatyczny adapter 3-fazowy

11 639 PLN +VAT