Metrel MI 3102 BT EurotestXE


Wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych

Tester instalacji elektrycznej MI 3102 BT jest wielofunkcyjnym przyrządem pomiarowym, wykonującym wszystkie niezbędne pomiary w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia zgodnie z normą PN-EN 61557. Przyrząd ten posiada zaimplementowany tryb AUTO SEQUENCE®, pozwalający na zautomatyzowanie pomiarów w sieciach w układzie TN, TT oraz IT (ISFL, IMD).

 

Dodatkowo miernik MI 3102 BT EurotestXE pozwala:

  • monitorować napięcie sieci w trybie rzeczywistym,
  • sprawdzać prawidłowość kolejności następstwa faz, mierzyć rezystancję uziemienia,
  • natężenie oświetlenia oraz prąd (wartość TRMS)

 W mierniku zostały zaimplementowane charakterystyki zabezpieczeń nadprądowych oraz wyłączników różnicowoprądowych RCD, co pozwala na natychmiastową ocenę wyniku pomiaru (Pozytywny/ Negatywny).

 

Wszystkie wyniki można łatwo zapisać w pamięci, a następnie skopiować do komputera PC za pomocą oprogramowania Metrel Electrical Safety Manager (dostępne w wyposażeniu standardowym) w celu ich obróbki oraz przygotowania raportu

• Rezystancja izolacji napięciem DC od 50 V do 1000 V

• Ciągłość przewodów PE z prądem pomiarowym 200 mA DC ze zmianą polaryzacji

• Ciągłość przewodów PE z prądem pomiarowym 7 mA DC bez wyzwalania wyłączników RCD

• Impedancja linii/pętli zwarcia

• Impedancja pętli bez wyzwolenia wyłącznika RCD

• Napięcie i częstotliwość TRMS

• Kolejność następstwa faz

• Moc i harmoniczne

• Pomiar wyłączników RCD (ogólne i selektywne typu AC, A, F, B, B+)

• Rezystancja uziemienia: 3-przewodowo i metodą 2-cęgową (opcja: A 1018+A 1019)

• Rezystywność gruntu (opcja: Ro-adapter)

• Prąd upływu TRMS i prąd obciążenia (opcja: A 1019)

• Test pierwszego prądu uszkodzeniowego (ISFL)

• Test urządzeń monitorowania izolacji (IMD)

• Natężenie oświetlenia (opcja: A 1172/A 1173)

Predefiniowane proste testy AUTO SEQUENCE®: Auto TT (U, Zln, Zs, Uc), Auto TN/RCD (U, Zln, Zs, Rpe), Auto TN (U, Zln, Zlpe, Rpe), Auto IT (U, Zln, Isc, Isfl, IMD)

Pomiar mocy i analiza harmonicznych
Wbudowane ekrany pomocy

Wbudowane tabele zabezpieczeń - ta unikalna funkcja pozwala na ocenę wyniku pomiaru impedancji pętli zwarcia pod kątem wymagań odpowiednich norm

Monitorowanie w czasie rzeczywistym wszystkich 3 napięć

Automatyczna zmiana polaryzacji przy pomiarze ciągłości

Brak wyzwolenia RCD - pomiar impedancji pętli zwarcia bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych

Wbudowana ładowarka i akumulatorki w standardzie.

Auto RCD: Automatyczny pomiar RCD

Komunikacja Bluetooth z PC, tabletami i smartfonami z systemem Android

Program Metrel ES Manager dla pobrania wyników pomiarów i tworzenia raportów

Aplikacja EuroLink Android - aplikacja dla systemu Android do zarządzania danymi w terenie (opcjonalnie).


CIĄGŁOŚĆ
FunkcjaZakres pomiarowyRozdzielczośćDokładność
Prąd testowy 7 mA 2-przewody0.00 Ω ... 19.99 Ω
20.0 Ω ... 1999 Ω
0.1 Ω
1 Ω
±(5 % w.w. + 5 cyfr)
Prąd testowy 200 mA 2-przewody0.00 Ω ... 19.99 Ω
20.0 Ω ... 99.9 Ω
100.0 Ω ... 1999 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
±(3 % w.w. + 3 cyfry)
±(5 % w.w.)
±(5 % w.w.)

REZYSTANCJA IZOLACJI
FunkcjaZakres pomiarowyRozdzielczośćDokładność
Napięcie testowe 50/100/250 V0.00 MΩ ... 19.99 MΩ
20.0 MΩ ... 99.9 MΩ
100.0 MΩ ... 199.9 MΩ
0.01 MΩ

0.1 MΩ
±(5 % w.w. + 3 cyfry)
±(10 % w.w.)
±(20 % w.w.)
Napięcie testowe 500/1000 V0.00 MΩ ... 19.99 MΩ
20.0 MΩ ... 99.9 MΩ
200 MΩ ... 999 MΩ
0.01 MΩ
0.1 MΩ
1 MΩ
±(5 % w.w. + 3 cyfry)
±(5 % w.w.)
±(10 % w.w.)

RCD
FunkcjaZakres pomiarowyRozdzielczośćDokładność
RCD Uc0.00 V ... 19.99 V
20.0 V ... 99.9 V
0.1 V(-0%/±15 %) w.w. ± 10 cyfr
(-0%/±15 %) w.w.
RCD (t),0.00 ms ... 40.0 ms
0.0 V ... maks.czas
0.1 ms±1 ms
±3 ms
RCD I Ramp0.2xI∆N ... 1.1xI∆N (AC)
0.2xI∆N ... 1.5xI∆N (A), I∆N ≥30 mA)
0.2xI∆N ... 2.2xI∆N (A), I∆N 0.2xI∆N ... 2.2xI∆N (B)
0.05xI∆N±0.1xI∆N

IMPEDANCJA
FunkcjaZakres pomiarowyRozdzielczośćDokładność
Zline L-L, L-N Ipsc0.00 Ω ... 9.99 Ω
10.0 Ω ... 99.9 Ω
100 Ω ... 999 Ω
1.00 kΩ ... 9.99 kΩ
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
10 Ω
“±(5 % w.w. + 5 cyfr)

±(10 % w.w.)”
Zloop L-PE, Ipfc0.00 Ω ... 9.99 Ω
10.0 Ω ... 99.9 Ω
100 Ω ... 999 Ω
1.00 kΩ ... 9.99 kΩ
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
10 Ω
±(5 % w.w. + 5 cyfr)

±(10 % w.w.)

NAPIĘCIE
FunkcjaZakres pomiarowyRozdzielczośćDokładność
TRMS0 … 550 V1V±(2 % w.w. + 2 cyfr)
Częstotliwość0.00 Hz .. 9.99 Hz
10.0 Hz ... 499.9 Hz
0.01 Hz
0.1 Hz
±(0.2 % w.w. + 1 cyfra)

PRĄD
FunkcjaZakres pomiarowyRozdzielczośćDokładność
TRMS, AC z A10180.0 mA ... 99.9 mA
100 mA ... 999 mA
1.00 A ... 19.99 A
0.1 mA
1 mA
0.01 A
±(5 % w.w. + 5 cyfr)
±(3 % w.w. + 3 cyfry)
±(3 % w.w.)
TRMS, AC z A10190.0 mA ... 99.9 mA
100 mA ... 999 mA
1.00 A ... 19.99 A
0.1 mA
1 mA
0.01 A
wskazujący
±(5 % w.w.)
±(3 % w.w.)
TRMS, AC/DC z A1391, zakres=40A0.00 A ... 1.99 A
2.00 A ... 19.99 A
20.0 A ... 39.9 A
0.01 A
0.01 A
0.1 A
±(3 % w.w. + 3 cyfry)
±(3 % w.w.)
±(3 % w.w.)
TRMS, AC/DC z A1391, zakres = 300A0.00 A ... 19.99 A
20.0 A ... 39.9 A
40.0 A ... 299.9 A
0.01 A
0.01 A
0.1 A
wskazujący
±(3 % w.w. + 5 cyfr)

REZYSTANCJA UZIEMIENIA
FunkcjaZakres pomiarowyRozdzielczośćDokładność
3 przewodowo0.00 Ω ... 19.99 Ω
20.0 Ω ... 199.9 Ω
200.0 Ω ... 9999 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
±(5 % w.w. + 5 cyfr)
2 cęgowo0.00 Ω ... 19.99 Ω
20.0 Ω ... 30.0 Ω
30.1 Ω ... 99.9 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
0.1 Ω
±(10 % w.w. + 10 cyfr)
±(20 % w.w.)
±(30 % w.w.)
Rezystywność gruntu0.0 Ωm … 99.9 Ωm
100 Ωm ... 999 Ωm
1.00 kΩm ... 9.99 kΩm
10.0 kΩm ... 99.9 kΩm
0.1 Ωm
1 Ωm
0.01 kΩm
0.1 kΩm
±(5 % w.w.) dla Re 1 Ω … 1999kΩ
±(10 % w.w.) dla Re 2 kΩ … 19.99kΩ
±(20 % w.w.) dla Re > 20 kΩ

TEST PIERWSZEGO PRĄDU USZKODZENIOWEGO
FunkcjaZakres pomiarowyRozdzielczośćDokładność
Test 1 prądu uszk.0.0 mA ... 19.9 mA0.1 mA±(5 % w.w. + 3 cyfry)

TEST IMD
FunkcjaZakres pomiarowyRozdzielczośćDokładność
Orientacyjne progi
rezystancji izolacji
5 … 640 kΩ5 kΩOrientacyjne wartości, do 128 kroków
 
NATĘŻENIE OŚWIETLENIA
FunkcjaZakres pomiarowyRozdzielczośćDokładność
Typ B0.01 lux ... 19.99 lux
20.0 lux ... 199.9 lux
200 lux ... 1999 lux
2.00 klux ... 19.99 klux
0.01 lux
0.1 lux
1 lux
10 lux
±(5 % w.w. + 2 cyfry)

±(5 % w.w.)
Typ C0.01 lux ... 19.99 lux
20.0 lux ... 199.9 lux
200 lux ... 1999 lux
2.00 klux ... 19.99 klux
0.01 lux
0.1 lux
1 lux
10 lux
±(10 % w.w. + 3 cyfry)

±(10 % w.w.)

DANE OGÓLNE
Zasilanie9 VDC (6x1.5 V bateria lub akumulatorek, rozmiar AA)
Kategoria przepięciowa1000 V DC CAT II; 600 V CAT III; 300 V CAT IV
Klasa ochronyPodwójna izolacja
KomunikacjaBT, USB, RS232
Masa1.3 kg
Wymiary230 x 103 x 115 mm

ZESTAW STANDARDOWY MI 3102 BT

• Miernik EurotestXE

• Wtyczka Commander, 1.5 m

• Przewód pomiarowy, 3 x 1.5 m

• Zestaw do pomiaru uziemienia, 3-przewody, 20 m (przewód pomiarowy, 4 m; 2 x przewód pomiarowy, 20 m; 2 x sonda pomiarowa)

• Ładowarka + 6 akumulatorków NiMH, typu AA

• Oprogramowanie Metrel Electrical Safety Manager do tworzenia raportów z pomiarów

• Sonda pomiarowa, 3 szt. (niebieska, czarna, zielona)

• Krokodylki, 3 szt. (niebieski, czarny, zielony)

• Przewód RS232 - PS/2

• Przewód USB

• Pasek na szyję

• Futerał

• Skrócona instrukcja obsługi

• Instrukcja obsługi na płycie CD

• Świadectwo wzorcowania

ZESTAW STANDARDOWY MI 3102 BT

Funkcjonalność:

• PN-EN 61557

• DIN 5032

 

Inne normy odniesienia:

• PN-HD 60364-4-41

• PN-EN 61008

• PN-EN 61009

• BS 7671

• AS/NZ 3017

• CEI 64.8

• HD 384

• VDE 41

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC):

• PN-EN 61326

 

Bezpieczeństwo: 

• PN-EN 61010-1

• PN-EN 61010-031

• PN-EN 31010-2-030

• PN-EN 31010-2-032

 

• Odbiorcze lub okresowe sprawdzanie instalacji elektrycznych niskiego napięcia

• Testowanie instalacji jedno i wielofazowych

• Testowanie instalacji w układach sieci TT, TN i IT

•Testowanie instalacji zasilających urzą- dzenia medyczne

  • Wzorcowanie Miernika

    Miernik standardowo posiada Świadectwo Wzorcowania na wyposażeniu. Producent zaleca aby miernik wzorcować co 12 miesięcy. Termin może zostać ustalony indywidualnie uwzględniając zalecenia ILAC G24:2007 Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych.Będąc oficjalnym, autoryzowanym dystrybutorem aparatury Metrel w Polsce informujemy, że jeżeli podczas badania przyrządu zostaną wykryte usterki to nie naliczamy żadnych opłat za sprawdzenie.
  • Prezentacja

    Przeprowadzamy w naszej siedzibie przy ul. Gen. Wł. Andersa 10 w Warszawie prezentacje z oferowanej aparatury Metrel. Chcąc poznać przyrząd przed zakupem, prosimy o kontakt w celu ustalenia dogodnego terminu i dostępności urządzenia.

Metrel MI 3102 BT EurotestXE + Program PC + Gwarancja do 3 lat!

4 199 PLN