Metrel logo

Europejski lider w produkcji aparatury kontrolno-pomiarowej 

Metrel jest międzynarodową grupą zrzeszającą ekspertów w dziedzinie badań, opracowania i produkcji nowoczesnych przyrządów pomiarowych. Marka METREL jest rozpoznawalna na całym świecie i od dziesięcioleci kojarzona jest z wysoką jakością oferowanych urządzeń.

 

Firma Metrel stale dąży do tego aby zostać liderem zaawansowanych technologicznie rozwiązań pomiarowych, dlatego inwestuje każdego roku 10% całorocznego obrotu w rozwój i badania.

 

Szerokiej gamie produktów zawsze towarzyszy kompleksowe wsparcie łącznie z programami szkoleniowymi. Szczegółowe świadectwo wzorcowania jest dołączane do każdego wyprodukowanego przyrządu.

katalogi produktów Metrel

SIEĆ DYSTRYBUCJI

Produkty firmy Metrel sprzedawane i serwisowane są w ponad 80 krajach na świecie poprzez sieć agentów i dystrybutorów krajowych. Współpracujące firmy zarządzane są przez osoby dokładnie znające specyfikę i potrzeby swojego rynku. Inżynierowie sprzedaży i specjalnie przeszkoleni technicy oferują wsparcie na najwyższym poziomie. Polski rynek wspierany jest przez firmę Merserwis z siedzibą w Warszawie.

CERTYFIKAT JAKOŚCI

System jakości Metrel bazuje na wdrożonej normie BS EN ISO 9001. Dzięki ciągłym szkoleniom i edukacji pracowników firmy, Metrel nieustannie dąży do zwiększenia wydajności i jakości wszystkich zakładowych procesów. Polityka utrzymywania wysokiej jakości jest znana i doceniana przez klientów firmy Metrel. 

LABORATORIUM

Rozbudowane laboratorium pomiarowe firmy Metrel umożliwia testowanie produktów na zgodność z dyrektywą niskonapięciową (2006/95/EC) oraz dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej (EMC 2004/108/EC). Jednymi z podstawowych standardów, z którymi zgodne są produkty firmy to PN-EN 61010 oraz PN-EN 61326.

KALIBRACJA

Laboratorium Metrel DUS posiada możliwości techniczne do wykonywania kalibracji elektrycznych przyrządów pomiarowych zgodnie z wymaganiami norm ISO/IEC 17025. Laboratorium posiada akredytację SA (Slovenian Accreditation) i jest członkiem European Accreditation, sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o współpracy europejskiej jednostek akredytowanych (EA) i międzynarodowej współpracy laboratoriów akredytowanych (ILAC).

Oficjalny dystrybutor marki Metrel w Polsce

logo Merserwis

SIEĆ DYSTRYBUCJI

Merserwis działa nieprzerwanie od ponad 28 lat. Od samego początku firma funkcjonuje na rynku aparatury kontrolno-pomiarowej. Na przestrzeni lat z sukcesem wypracowała sobie zaufanie wśród tysięcy klientów i dystrybutorów w Polsce.

LABORATORIUM I BADANIA

Merserwis posiada rozbudowane Laboratorium Badawczo-Wzorcujące świadcząc profesjonalne usługi wzorcowania / kalibracji przyrządów pomiarowych oraz badań na zlecenie klientów.

SERWIS I WSPARCIE TECHNICZNE

Udzielamy pełnego wsparcia technicznego dla podmiotów, które dokonały zakupu produktów w firmie Merserwis lub sieci dystrybucji Merserwis. Oferuje usługi z zakresu testowania komponentów i podzespołów elektrycznych oraz prototypów produktów. Dzięki temu produkty firmy gwarantują bezpieczeństwo i niezawodność.

KADRA I SZKOLENIA

Merserwis jest nieustannie rozwijającą się firmą. Kadrę Merserwisu stanowi ponad 14 osób, z czego ponad połowa to wykwalifikowana kadra inżynierska. Naszym celem jest przekazanie profesjonalnej i rzeczowej wiedzy z zakresu teorii i praktyki oferowanej przez nas aparatury kontrolno-pomiarowej marki Metrel uczestniczącym w szkoleniach osobom.