Metrel MI 3152 EurotestXC

 

Wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych

 

Wielofunkcyjny miernik instalacji MI 3152 EurotestXC jest nowej generacji przyrządem pomiarowym z bogatej oferty firmy Metrel. Znane z wcześniejszych modeli funkcje takie jak:

 • Wykonywanie kompletnych pomiarów bezpieczeństwa instalacji elektrycznych zgodnie z normą IEC/EN 61557
 • Automatyczne testy dla sieci w układach TN, TT i IT

 

są teraz zarządzane z poziomu zupełnie nowego interfejsu bazującego na kolorowym, dotykowym wyświetlaczu.

Szeroki zakres funkcji obejmuje m.in.:

 • Monitorowanie napięcia online
 • Testowanie kolejności faz
 • Testowanie warystorów
 • Pomiary rezystancji uziemienia
 • Pomiar natężenia oświetlenia
 • Pomiar prądów upływu za pomocą cęgów (wart. TRMS), pomiar wyłączników RCD
 • Pomiary impedancji linii oraz pętli zwarcia
 • Pomiary prądu upływu pierwszego uszkodzenia (ISFL) oraz monitora stanu izolacji (IMD) w układach sieci IT
 • Rezystancja izolacji napięciem DC od 50V do 1000V
 • Test warystora
 • Ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych prądem 200mA DC
 • Ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych prądem 7mA
 • Impedancja linii oraz pętli zwarcia - także połączone w jednej funkcji Z AUTO
 • Impedancja pętli zwarcia bez wyzwolenia wyłącznika RCD
 • Wartość TRMS napięcia oraz częstotliwości
 • Kolejność następstwa faz
 • Moc i harmoniczne
 • Testowanie wyłączników RCD (ogólnego stosowania oraz selektywne, typ AC, A, F, MI RCD, EV RCD, B, B+)
 • Rezystancja uziemienia (metoda 3-przewodowa oraz 2-cęgowa)
 • Rezystywność gruntu za pomocą adaptera Ro (opcja)
 • Wartość TRMS prądów upływu oraz obciążenia (opcja)
 • Prąd upływu pierwszego uszkodzenia (ISFL)
 • Testowanie monitora stanu izolacji (IMD)
 • Natężenie oświetlenia (opcja)
 • Impedancja pętli w wysokiej rozdzielczości (mΩ) (opcja)
 • Obsługa skanerów kodów kreskowych/ kodów QR
 • Autosekwencje oraz sprawdzanie funkcjonalne urządzeń zasilających pojazdy elektryczne (EVSE)
 • Określanie lokalizacji przewodów (opcja)
 • Zdefiniowane automatyczne sekwencje testowe AUTOSEQUENCES®
 • Zdefiniowane testy automatyczne: Auto TT (U, Zln, Zs, Uc) Auto TN/RCD (U, Zln, Zs, Rpe) Auto TN (U, Zln, Zs, Rpe) Auto IT (U, Zln, Isc, Isfl, IMD)
 • Wbudowane ekrany pomocy ze schematami połączeń
 • Wbudowane charakterystyki zabezpieczeń do automatycznej oceny wyniku pomiaru impedancji linii/pętli zwarcia
 • Monitorowanie napięcia na trzech złączach w czasie rzeczywistym
 • Automatyczna zmiana polaryzacji przy pomiarze ciągłości
 • Zautomatyzowana procedura testowania wyłączników RCD
 • Automatyczna procedura pomiaru impedancji (Z AUTO)
 • Przewodnik po oględzinach
 • Możliwość filtrowania funkcji pomiarowych pod kątem zastosowania
 • Akumulatory oraz ładowarka znajdują się w wyposażeniu standardowym
 • Wbudowany moduł Bluetooth do komunikacji z komputerem PC lub urządzeniami mobilnymi
 • Oprogramowanie Metrel ES Manager pozwala tworzyć struktury pomiarowe, przesyłać je do przyrządu, a także pobierać z przyrządu wyniki i tworzyć z nich raporty pomiarowe.
 • Wsparcie dla oprogramowania aMESM pozwalającego zarządzać pomiarami z poziomu urządzenia mobilnego (opcja)
FunkcjaZakres pomiarowyRozdzielczośćDokładność
CIĄGŁOŚĆ PRZEWODÓW OCHRONNYCH
Prądem 7 mA
2-przewodowo
0.00 Ω ... 19.99 Ω
20.0 Ω ... 1999 Ω
0.1 Ω
1 Ω
±(5 % wartości wskazanej + 3 cyfry)
Prądem 200 mA
2-przewodowo
0.00 Ω ... 19.99 Ω
20.0 Ω ... 199.9 Ω
200.0 Ω ... 1999 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
±(3 % w.w. + 3 cyfry)
±(5 % w.w.)
±(5 % w.w.)
REZYSTANCJA IZOLACJI
Napięcie
50/100/250 V
0.00 MΩ ... 19.99 MΩ
20.0 MΩ ... 99.9 MΩ
100.0 MΩ ... 199.9 MΩ
0.01 MΩ

0.1 MΩ
±(5 % w.w. + 3 cyfry)
±(10 % w.w.)
±(20 % w.w.)
Napięcie
500/1000 V
0.00 MΩ ... 19.99 MΩ
20.0 MΩ ... 199.9 MΩ
200 MΩ ... 999 MΩ
0.01 MΩ
0.1 MΩ
1 MΩ
±(5 % w.w. + 3 cyfry)
±(5 % w.w.)
±(10 % w.w.)
TEST WYŁĄCZNIKÓW RCD
Napięcie dotykowe
(RCD Uc)
0.00 V ... 19.99 V
20.0 V ... 99.9 V
0.1 V(-0%/±15 %) w.w. ± 10 cyfr
(-0%/±15 %) w.w.
Czas zadziałania
(RCD t)
0.00 ms ... 40.0 ms
0.0 V ... maks. Czas
0.1 ms±1 ms
±3 ms
Prąd zadziałania (RCD I)
pomiar prądem
narastającym
0.2xIΔN ... 1.1xIΔN (AC)
0.2xIΔN ... 1.5xIΔN (A),
IΔN ≥30 mA)
0.2xIΔN ... 2.2xIΔN (A),
IΔN 0.2xIΔN ... 2.2xIΔN (B)
0.05xIΔN±0.1xIΔN
IMPEDANCJA
Impedancja linii (L-L, L-N)
oraz spodziewany prąd
zwarciowy Ipsc
0.00 Ω ... 9.99 Ω
10.0 Ω ... 99.9 Ω
100 Ω ... 999 Ω
1.00 kΩ ... 9.99 kΩ
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
10 Ω
±(5 % w.w. + 5 cyfr)


±(10 % w.w.)
Impedancja pętli zwarcia (L-PE)
oraz spodziewany prąd
zwarciowy Ipfc
0.00 Ω ... 9.99 Ω
10.0 Ω ... 99.9 Ω
100 Ω ... 999 Ω
1.00 kΩ ... 9.99 kΩ
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
10 Ω
±(5 % w.w. + 5 cyfr)

±(10 % w.w.)
NAPIĘCIE
TRMS0 … 550 V1 V±(2 % w.w. + 2 cyfry)
Częstotliwość0.00 Hz .. 9.99 Hz
10.0 Hz ... 499.9 Hz
0.01 Hz
0.1 Hz
±(0.2 % w.w. + 1 cyfra)
PRĄD
TRMS, AC za pomocą A 10180.0 mA ... 99.9 mA
100 mA ... 999 mA
1.00 A ... 19.99 A
0.1 mA
1 mA
0.01 A
±(5 % w.w. + 5 cyfr)
±(3 % w.w. + 3 cyfry)
±(3 % w.w.)
TRMS, AC za pomocą A 10190.0 mA ... 99.9 mA
100 mA ... 999 mA
1.00 A ... 19.99 A
0.1 mA
1 mA
0.01 A
wskazanie poglądowe
±(5 % w.w.)
±(3 % w.w.)
TRMS, AC/DC za pomocą A 1391
zakres 40A
0.00 A ... 1.99 A
2.00 A ... 19.99 A
20.0 A ... 39.9 A
0.01 A
0.01 A
0.1 A
±(3 % w.w. + 3 cyfry)
±(3 % w.w.)
±(3 % w.w.)
TRMS, AC/DC za pomocą A 1391
zakres 300A
0.00 A ... 19.99 A
20.0 A ... 39.9 A
40.0 A ... 299.9 A
0.01 A
0.1 A
0.1 A
wskazanie poglądowe
±(3 % w.w. + 5 cyfr)
REZYSTANCJA
UZIEMIENIA
3-przewodowo0.00 Ω ... 19.99 Ω
20.0 Ω ... 199.9 Ω
200.0 Ω ... 9999 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
±(5 % w.w. + 5 cyfr)
2-cęgowo0.00 Ω ... 19.99 Ω
20.0 Ω ... 30.0 Ω
30.1 Ω ... 39.9 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
0.1 Ω
±(10 % w.w. + 10 cyfr)
±(20 % w.w.)
±(30 % w.w.)
Rezystywność gruntu0.0 Ωm … 99.9 Ωm
100 Ωm ... 999 Ωm
1.00 kΩm ... 9.99 kΩm
10.0 kΩm ... 99.9 kΩm
100 kΩm ... 9999 kΩm
0.1 Ωm
1 Ωm
0.01 kΩm
0.1 kΩm
±(5 % w.w.) dla Re 1 Ω … 1999kΩ
±(10 % w.w.) dla Re 2 kΩ … 19.99kΩ
±(20 % w.w.) dla Re > 20 kΩ
Prąd upływu pierwszego
uszkodzenia (ISFL)
0.0 mA ... 19.9 mA0.1 mA±(5 % w.w. + 3 cyfry)
Monitor stanu izolacji (IMD)
Próg zadziałania urządzenia
sygnalizującego
5 … 640 kΩ5 kΩWskaz. poglądowe, do 128 kroków
NATĘŻENIE
OŚWIETLENIA
Typ B0.01 lux ... 19.99 lux
20.0 lux ... 199.9 lux
200 lux ... 1999 lux
2.00 klux ... 19.99 klux
0.01 lux
0.1 lux
1 lux
10 lux
±(5 % w.w. + 2 cyfr)

±(5 % w.w.)
Typ C0.01 lux ... 19.99 lux
20.0 lux ... 199.9 lux
200 lux ... 1999 lux
2.00 klux ... 19.99 klux
0.01 lux
0.1 lux
1 lux
10 lux
±(10 % w.w. + 3 cyfr)

±(10 % w.w.)

Dane ogólne
Napięcie / Zasilanie9 VDC (6 baterii lub akumlatorki x1.5 V, rozmiar AA)
Kategoria przepięciowa1000 V DC CAT II; 600 V CAT III; 300 V CAT IV
Stopień ochronyPodwójna izolacja
KomunikacjaBluetooth, USB, RS232
Masa1.3 kg
Wymiary230 x 103 x 115 mm

Zestaw standardowy MI 3152 ST

 • Przyrząd MI 3152 EurotestXC
 • Sonda commander, 1,5 m
 • Przewód pomiarowy 3x1,5 m
 • Ładowarka + 6 akumulatorów NiMH,typu AA
 • Sonda ostrzowa 3 szt. (czarna, zielona, niebieska)
 • Zacisk krokodylkowy, 3 szt. (czarny, zielony, niebieski)
 • Zestaw do pomiaru uziemień 20 m
 • Przewód RS232 - PS/2
 • Przewód USB
 • Futerał
 • Pasek do powieszenia miernika na szyi
 • Oprogramowanie Metrel ES Manager
 • Skrócona instrukcja obsługi

Zestaw standardowy MI3152 EU

 • Przyrząd MI 3152 EurotestXC w zestawie ST
 • Cęgi prądowe A1018 (prąd obciążenia i upływu)
 • Cęgi prądowe A1019
 • Licencja Advanced dla oprogramowania Metrel ES Manager

Funkcjonalność:

 •  EN 61557; DIN 5032

 

Inne normy odniesienia:

 • IEC/EN/HD 60364-4-41
 • IEC/EN 61008
 • IEC/EN 61009; BS 7671
 • AS/NZ 301

 

 


 

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC):

 • IEC/EN 61326-1

 

Bezpieczeństwo: 

 • IEC/EN 61010-1
 • IEC/EN 61010-031
 • IEC/EN 61010-2-030
 • IEC/EN 61010-2-032
 • Odbiorcze lub okresowe badania instalacji domowych i przemysłowych
 • Badania instalacji jednofazowych oraz trójfazowych
 • Badania instalacji w układach sieci TT, TN oraz IT
 • Badania instalacji odgromowych
 • Badania instalacji medycznych
 • Badania urządzeń zasilających pojazdy elektryczne (EVSE)
 • Wzorcowanie Miernika
  Miernik standardowo posiada Świadectwo Wzorcowania na wyposażeniu. Producent zaleca aby miernik wzorcować co 12 miesięcy. Termin może zostać ustalony indywidualnie uwzględniając zalecenia ILAC G24:2007 Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych.Będąc oficjalnym, autoryzowanym dystrybutorem aparatury Metrel w Polsce informujemy, że jeżeli podczas badania przyrządu zostaną wykryte usterki to nie naliczamy żadnych opłat za sprawdzenie.
 • Prezentacja
  Przeprowadzamy w naszej siedzibie przy ul. Gen. Wł. Andersa 10 w Warszawie prezentacje z oferowanej aparatury Metrel. Chcąc poznać przyrząd przed zakupem, prosimy o kontakt w celu ustalenia dogodnego terminu i dostępności urządzenia.
 • Szkolenia
  Szkolenia odbywają się w siedzibie firmy Merserwis w Warszawie przy ulicy Gen. Wł. Andersa 10, w sali konferencyjnej pozwalającej na komfortowe przeprowadzenie szkoleń 3-4 osobowych grup. Po wcześniejszym ustaleniu istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia u klienta.Zyskaj 50% rabatu na jednorazowe szkolenie z obsługi dla grupy maks. 3 osób, realizowane w siedzibie firmy Merserwis w ciągu roku od zakupu miernika. W celu poznania szczegółów prosimy o kontakt.Metrel MI 3152 ST EurotestXC + Program PC

8 099 PLN  +VAT


Metrel MI 3152 EU EurotestXC IT + Program PC + Cęgi

9 599 PLN  +VAT

Metrel MI 3152 EU3 EurotestXC IT + A 1507 Automatyczny adapter 3-fazowy + Program PC + Cęgi

12 999 PLN  +VAT