WIELOFUNKCYJNE MIERNIKI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Prezentujemy wielofunkcyjne mierniki do pomiarów instalacji elektrycznych nazywane także jako "wielofunkcyjne mierniki do pomiarów ochronnych", które umożliwiają wykonanie niezbędnych pomiarów parametrów bezpieczeństwa instalacji elektrycznych (pomiarów ochronnych) wymaganych przez przepisy oraz zgodne z normami. 

 

Mierniki Mogą być bardzo szeroko wykorzystywane m.in. przy:

  • regularnym czy okresowym sprawdzaniu instalacji zarówno domowych, jak i przemysłowych,
  • testowaniu nisko i wysoko napięciowych instalacji elektrycznych (lotnictwo, kolejnictwo, itp.),
  • sprawdzaniu instalacji elektrycznych jednofazowych i wielofazowych.

 

Niektóre mierniki wielofunkcyjne nadają się również do:

  • testowania systemów TT, TN oraz IT,
  • wykonywania pomiarów na dużej ilości obiektów przemysłowych, lotniczych, kolejowych, górniczych, chemicznych, itp.
  • pomiarów instalacji medycznych.

 

 

Mierniki wielofunkcyjne

Mierniki instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych