Metrel MI 3152H EurotestXC 2,5kV


Wielofunkcyjny miernikinstalacji elektrycznych

MI 3152H EurotestXC 2,5kV jest nowej generacji przyrządem pomiarowym z bogatej oferty firmy Metrel. Znane z wcześniejszych modeli funkcje takie jak

 • wykonywanie kompletnych pomiarów bezpieczeństwa instalacji elektrycznych zgodnie z normą IEC/ EN 61557

oraz

 • funkcja automatycznych testów dla sieci w układach TN oraz TT poszerzone o pomiar rezystancji napięciem do 2,5 kV,

są teraz zarządzane z poziomu zupełnie nowego interfejsu bazującego na kolorowym, dotykowym wyświetlaczu

 

Szeroki zakres funkcji obejmuje m.in.:

 • monitorowanie napięcia online,
 • testowanie kolejności faz,
 • testowanie warystorów,
 • pomiary rezystancji uziemienia metodą 3-przewodową oraz 2-cęgową,
 • pomiar natężenia oświetlenia,
 • pomiar prądów upływu za pomocą cęgów (wart. TRMS),
 • pomiar wyłączników RCD,
 • pomiary impedancji linii oraz pętli zwarcia,
 • kalkulacje współczynników PI oraz DAR.

 

• Rezystancja izolacji napięciem DC od 50V do 2500V; kalkulacje PI i DAR

• Test warystora

• Ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych prądem 200mA DC

• Ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych prądem 7mA

• Impedancja linii oraz pętli zwarcia - także połączone w jednej funkcji Z AUTO

• Impedancja pętli zwarcia bez wyzwolenia wyłącznika RCD

• Wartość TRMS napięcia oraz częstotliwości • Kolejność następstwa faz

• Testowanie wyłączników RCD (ogólnego stosowania oraz selektywne, typ AC, A, F, MI RCD, EV RCD) • Rezystancja uziemienia (metoda 3-przewodowa oraz 2-cęgowa)

• Rezystywność gruntu za pomocą adapteraRo (opcja)

• Wartość TRMS prądów upływu oraz obciążenia (opcja)

• Natężenie oświetlenia (opcja)

• Impedancja pętli w wysokiej rozdzielczości (mΩ) (opcja)

• Obsługa skanerów kodów kreskowych/ kodówQR

• Autosekwencje oraz sprawdzanie funkcjonalne urządzeń zasilających pojazdy elektryczne (EVSE)

• Określanie lokalizacji przewodów

• Zdefiniowane automatyczne sekwencje testowe AUTOSEQUENCES®

• Zdefiniowane testy automatyczne: Auto TT (U, Zln, Zs, Uc), Auto TN/RCD (U, Zln, Zs, Rpe), Auto TN (U, Zln, Zs, Rpe)

• Wbudowane ekrany pomocy ze schematami połączeń.

• Wbudowane charakterystyki zabezpieczeń do automatycznej oceny wyniku pomiaru impedancji linii/pętli zwarcia.

• Monitorowanie napięcia na trzech złączach w czasie rzeczywistym Auto RCD:

• Automatyczna zmiana polaryzacji przy pomiarze ciągłości.

• Zautomatyzowana procedura testowania wyłączników RCD.

• Automatyczna procedura pomiaru impedancji (Z AUTO).

• Przewodnik po oględzinach.

• Możliwość filtrowania funkcji pomiarowych pod kątem zastosowania

• Akumulatory oraz ładowarka znajdują się w wyposażeniu standardowym.

• Wbudowany moduł Bluetooth do komunikacji z komputerem PC lub urządzeniami mobilnymi.

• Oprogramowanie Metrel ES Manager pozwala tworzyć struktury pomiarowe, przesyłać je do przyrządu, a także pobierać z przyrządu wyniki i tworzyć z nich raporty pomiarowe.

• Wsparcie dla oprogramowania aMESM pozwalającego zarządzać pomiarami z poziomu urządzenia mobilnego (opcja)

FunkcjaZakres pomiarowyRozdzielczośćDokładność
CIĄGŁOŚĆ PRZEWODÓW OCHRONNYCH
Prądem 7 mA
2-przewodowo
0.00 Ω ... 19.99 Ω
20.0 Ω ... 1999 Ω
0.1 Ω
1 Ω
±(5 % w.w. + 3 cyfry)
Prądem 200 mA
2-przewodowo
0.00 Ω ... 19.99 Ω
20.0 Ω ... 199.9 Ω
200.0 Ω ... 1999 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
±(3 % w.w. + 3 cyfry)
±(5 % w.w.)
±(5 % w.w.)
REZYSTANCJA IZOLACJI
Napięcie
50/100/250 V
0.00 MΩ ... 19.99 MΩ
20.0 MΩ ... 99.9 MΩ
100.0 MΩ ... 199.9 MΩ
0.01 MΩ

0.1 MΩ
±(5 % w.w. + 3 cyfry)
±(10 % w.w.)
±(20 % w.w.)
Napięcie
500/1000 V
0.00 MΩ ... 19.99 MΩ
20.0 MΩ ... 199.9 MΩ
200 MΩ ... 999 MΩ
0.01 MΩ
0.1 MΩ
1 MΩ
±(5 % w.w. + 3 cyfry)
±(5 % w.w.)
±(10 % w.w.)
Napięcie
2500 V
0.00 MΩ ... 19.99 MΩ
20.0 MΩ ... 199.9 MΩ
200 MΩ ... 999 MΩ
1.00 GΩ ... 19.99 GΩ 
0.01 MΩ
0.1 MΩ
1 MΩ
0.01 GΩ
±(5 % w.w. + 3 cyfry)
±(5 % w.w.)
±(10 % w.w.)
±(10 % w.w.)
TEST WYŁĄCZNIKÓW RCD
Napięcie dotykowe
(RCD Uc)
0.00 V ... 19.99 V
20.0 V ... 99.9 V
0.1 V(-0%/±15 %) w.w. ± 10 cyfr
(-0%/±15 %) w.w.
Czas zadziałania
(RCD (t))
0.00 ms ... 40.0 ms
0.0 V ... maks. Czas
0.1 ms±1 ms
±3 ms
Prąd zadziałania
(RCD I Ramp),
pomiar prądem
narastającym
0.2xIΔN ... 1.1xIΔN (AC)
0.2xIΔN ... 1.5xIΔN (A),
IΔN ≥30 mA)
0.2xIΔN ... 2.2xIΔN (A),
IΔN 0.2xIΔN ... 2.2xIΔN (B)
0.05xIΔN±0.1xIΔN
IMPEDANCJA
Impedancja linii (L-L, L-N)
oraz spodziewany prąd
zwarciowy Ipsc
0.00 Ω ... 9.99 Ω
10.0 Ω ... 99.9 Ω
100 Ω ... 999 Ω
1.00 kΩ ... 9.99 kΩ
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
10 Ω
±(5 % w.w. + 5 cyfr)


±(10 % w.w.)
Impedancja pętli zwarcia (L-PE)
oraz spodziewany prąd
zwarciowy Ipfc
0.00 Ω ... 9.99 Ω
10.0 Ω ... 99.9 Ω
100 Ω ... 999 Ω
1.00 kΩ ... 9.99 kΩ
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
10 Ω
±(5 % w.w. + 5 cyfr)

±(10 % w.w.)
NAPIĘCIE
TRMS0 … 550 V1 V±(2 % w.w. + 2 cyfry)
Częstotliwość0.00 Hz .. 9.99 Hz
10.0 Hz ... 499.9 Hz
0.01 Hz
0.1 Hz
±(0.2 % w.w. + 1 cyfra)
PRĄD
TRMS, AC za pomocą A 10180.0 mA ... 99.9 mA
100 mA ... 999 mA
1.00 A ... 19.99 A
0.1 mA
1 mA
0.01 A
±(5 % w.w. + 5 cyfr)
±(3 % w.w. + 3 cyfry)
±(3 % w.w.)
TRMS, AC za pomocą A 10190.0 mA ... 99.9 mA
100 mA ... 999 mA
1.00 A ... 19.99 A
0.1 mA
1 mA
0.01 A
wskazanie poglądowe
±(5 % w.w.)
±(3 % w.w.)
TRMS, AC/DC za pomocą
A 1391, zakres=40 A
0.00 A ... 1.99 A
2.00 A ... 19.99 A
20.0 A ... 39.9 A
0.01 A
0.01 A
0.1 A
±(3 % w.w. + 3 cyfry)
±(3 % w.w.)
±(3 % w.w.)
TRMS, AC/DC za pomocą
A 1391, zakres=300 A
0.00 A ... 19.99 A
20.0 A ... 39.9 A
40.0 A ... 299.9 A
0.01 A
0.1 A
0.1 A
wskazanie poglądowe
±(3 % w.w. + 5 cyfr)
REZYSTANCJA UZIEMIENIA
3 przewodowo0.00 Ω ... 19.99 Ω
20.0 Ω ... 199.9 Ω
200.0 Ω ... 9999 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
±(5 % w.w. + 5 cyfr)
2 cęgowo0.00 Ω ... 19.99 Ω
20.0 Ω ... 30.0 Ω
30.1 Ω ... 39.9 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
0.1 Ω
±(10 % w.w. + 10 cyfr)
±(20 % w.w.)
±(30 % w.w.)
Rezystywność gruntu0.0 Ωm … 99.9 Ωm
100 Ωm ... 999 Ωm
1.00 kΩm ... 9.99 kΩm
10.0 kΩm ... 99.9 kΩm
100 kΩm ... 9999 kΩm
0.1 Ωm
1 Ωm
0.01 kΩm
0.1 kΩm
±(5 % w.w.) dla Re 1 Ω … 1999kΩ
±(10 % w.w.) dla Re 2 kΩ … 19.99kΩ
±(20 % w.w.) dla Re > 20 kΩ
NATĘŻENIE OŚWIETLENIA
Typ B0.01 lux ... 19.99 lux
20.0 lux ... 199.9 lux
200 lux ... 1999 lux
2.00 klux ... 19.99 klux
0.01 lux
0.1 lux
1 lux
10 lux
±(5 % w.w. + 2 cyfr)

±(5 % w.w.)
Typ C0.01 lux ... 19.99 lux
20.0 lux ... 199.9 lux
200 lux ... 1999 lux
2.00 klux ... 19.99 klux
0.01 lux
0.1 lux
1 lux
10 lux
±(10 % w.w. + 3 cyfr)

±(10 % w.w.)

Dane ogólne
Napięcie zasilania9 VDC (6 baterii lub akumulatorków x1.5 V, rozmiar AA)
Kategoria przepięciowa1000 V DC CAT II; 600 V CAT III; 300 V CAT IV
Klasa ochronności
Podwójna izolacja
Porty komunikacyjne
Bluetooth, USB, RS232
Masa1.3 kg
Wymiary (dł. x wys. x szer.)
230 x 103 x 115 mm

ZESTAW STANDARDOWY MI 3152H

• Miernik EurotestXC 2,5 kV

• Wtyczka commander, 1.5 m

• Przewody pomiarowe 2,5 kV 2 x 1.5 m

• Przewody pomiarowe, 3 x 1.5 m

• Zasilacz + 6 akumulatorków NiMH, typ AA

• Sondy pomiarowe, 4 szt. (niebieska, czarna, zielona, czerwona)
• Krokodylki, 4 szt. (niebieski, czarny, zielony, czerwony)

• Zestaw do uziemień 20 m

• Przewód RS232 - PS/2

• Przewód USB

• Futerał

• Pasek na szyję

• Oprogramowanie PC MES Manager ADVANCED

• Skrócona instrukcja obsługi

• Świadectwo wzorcowania

 


Funkcjonalność:

 •   EN 61557; DIN 5032

 

Inne normy odniesienia:

• IEC/EN/HD 60364-4-41; • IEC/EN 61008;

• IEC/EN 61009; BS 7671;

• AS/NZ 301.

 

 

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC):

• IEC/EN 61326-1.

 

Bezpieczeństwo: 

• IEC/EN 61010-1;

• IEC/EN 61010-031;

• IEC/EN 61010-2-030;

• IEC/EN 61010-2-032.

• Odbiorcze lub okresowe badania instalacji domowych i przemysłowych.

• Badania instalacji w układach sieci TT oraz TN.

• Obserwacje trendów izolacji.

• Testowanie instalacji jednofazowych oraz wielofazowych.

• Badania instalacji odgromowych.

• Badania urządzeń zasilających pojazdy elektryczne (EVSE).

 • Wzorcowanie Miernika

  Miernik standardowo posiada Świadectwo Wzorcowania na wyposażeniu. Producent zaleca aby miernik wzorcować co 12 miesięcy. Termin może zostać ustalony indywidualnie uwzględniając zalecenia ILAC G24:2007 Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych.Będąc oficjalnym, autoryzowanym dystrybutorem aparatury Metrel w Polsce informujemy, że jeżeli podczas badania przyrządu zostaną wykryte usterki to nie naliczamy żadnych opłat za sprawdzenie.
 • Prezentacja

  Przeprowadzamy w naszej siedzibie przy ul. Gen. Wł. Andersa 10 w Warszawie prezentacje z oferowanej aparatury Metrel. Chcąc poznać przyrząd przed zakupem, prosimy o kontakt w celu ustalenia dogodnego terminu i dostępności urządzenia.

Metrel MI 3152 H EurotestXC 2,5kV

+ Program PC

5 950 PLN +VAT

Metrel MI 3152 H z Cęgami A1018+A1019

*Promocja trwa do wyczerpania zapasów promocyjnych

6 500 PLN +VAT